Orkiestra Dni Naszych
Bio

Folkowy zespół wokalno-instumentalny. Początkowo duet utworzony przez Iwonę i Jerzego Kobylińskich. Powstał w 1989 w Siedlcach. Zadebiutował nagraniami piosenek z muzyką J. Kobylińskiego do wierszy poetów współczesnych (poetów „dni naszych”, stąd nazwa zespołu), które ukazały się na MC ODN: Niewielka droga. W 1990 powiększył skład do kwartetu, czasem kwintetu. Do 1995 na repertuar zespołu składały się utwory własne do poezji m.in. R. Śliwonika, T. Nowaka. Wypełnił on kolejne MC ODN: Psalmy i MC ODN: Loveland. Później zainteresował się tematyką morską oraz piosenkami inspirowanymi folklorem rodzimym i obcym z elementami muzyki klasycznej i rockowej. Od 1998 zespół tworzą: Mariusz Andraszek – bg, voc, Michał Jelonek – viol, I. Kobylińska – voc, J. Kobyliński – g, voc, hca, lider. Jest laureatem Aleksandrii, nagrody Prezydenta m. Siedlce w 1994 oraz nagrody Kapituły L. Benedyktowicza w 1 ... 995.

Źródło: Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Ryszard Wolański