Perfect
Bio

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1978 w Warszawie przez ® Zbigniewa Hołdysa w składzie: Barbara Górecka (® Barbara Trzetrzelewska), Ewa Korczyńska – voc, Z. Hołdys – g, voc, lider, Wojciech Morawski – dr, Paweł Tabaka – p, Zdzisław Zawadzki – bg. Zadebiutował nagraniami radiowymi dla Progr. III PR. Występował w lokalach gastronomicznych i na koncertach w kraju i w ośrodkach polonijnych USA. W 1980 przekształcił się w zespół rockowy o tej samej nazwie w składzie: Z. Hołdys – g, voc, lider, Ryszard Sygitowicz – g, Piotr Szkudelski – dr, Z. Zawadzki – bg. Wystąpił po raz pierwszy w sierpniu 1980 na koncercie w klubie studenckim Stodoła w Warszawie. W listopadzie 1980 do zespołu dołączył ® Grzegorz Markowski – voc. Zdobył wielką popularność zarówno muzyką, jak i kontestacyjnymi tekstami Z. Hołdysa i Bogdana Olewicza. W 1982 R. Sygitowicza zastąpił Andrzej Urny, a Z. Zawadzkiego A ... ndrzej Nowicki. Rok później wskutek nieporozumień Z. Hołdys rozwiązał zespół. Powrócił na estradę w kwietniu 1987 w składzie z 1982. Wystąpił na trzech koncertach w Gdańsku, Katowicach i Warszawie. W 1989 wyjechał na koncerty do USA w składzie: Z. Hołdys – g, voc, Mieczysław Jurecki – bg, Jacek Krzaklewski – g, P. Szkudelski – dr. Tam w 1991 ponownie został rozwiązany przez Z. Hołdysa. Z jego inspiracji w latach 1992-93 ukazały się w kraju trzy CD, wydane przez Intersonus, z dawnymi nagraniami zespołu oraz nagraniami lidera dokonanymi m.in. z Haliną Frąckowiak, Anną Jantar, Lidią Stanisławską i Barbarą Trzetrzelewską. W listopadzie 1993 reaktywował się bez Z. Hołdysa w składzie: G. Markowski – voc, J. Krzaklewski – g, A. Nowicki – bg, R. Sygitowicz – g, P. Szkudelski – dr. Odbył tournée po ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Po raz pierwszy w Polsce wystąpił w styczniu 1994. Koncertował w wielu miastach kraju. Nagrał CD Perfect: Jestem. W 1997 wydał kolejny CD Perfect: Geny. W 1998 R. Sygitowicza zastąpił ® Dariusz Kozakiewicz, a A. Nowickiego Piotr Urbanek. Jest laureatem Grand Prix na KFPP Opole ’99.

Źródło: Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Ryszard Wolański, 2002