Sztywny Pal Azji
Bio

Zespół rockowy utworzony w Chrzanowie w 1986. W tym samym roku zadebiutował na FMR w Jarocinie w składzie: Zbigniew Ciaputa – perc, Janusz Deda – dr, Jarosław Kisiński – g, lider, Paweł Nazimek – bg, Leszek Nowak – voc, kbrd, Andrzej Turek – g. W nagraniu pierwszego LP Sztywny Pal Azji: Europa i Azja uczestniczył Ryszard Wojciul – ts, później stały muzyk zespołu. Brał udział we wszystkich ważniejszych imprezach rockowych w kraju, m.in. FMR w Jarocinie w latach 1987-89, Rock Opole ’88. Wystąpił w zachodnioniemieckim filmie Dzień solidarności o polskiej muzyce rockowej lat 80. W 1989 po zmianach w zespole (Odszedł J. Deda, a P. Nazimka zastąpił Zbgniew Heflich) wydał drugi CD Sztywny Pal Azji: Szukam nowego siebie. W 1996 uczestniczył w nagraniu muzyki do filmu Sara (reż. M. Ślesicki) i przygotował nowe wersje starego repertuaru, które wypełniły CD Sztywny Pal Azji: Spotkanie z…, ... 1986-94. Na przełomie 2000-2001, po kolejnych zmianach personalnych nagrał CD Sztywny Pal Azji: Szpal, który promował serią koncertów. W Chrzanowie, gdzie powstał, świętował także jubileusz piętnastolecia, w którym uczestniczyli muzycy współpracujący dotąd z zespołem (Mariusz Ginalski – bg, Grzegorz Kleczek – voc, Waldemar Koterba – g).

Źródło: Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Ryszard Wolański, 2002